Analizy

standard Przemysł chemiczny dobrze prosperuje

W połowie 2014 r. w przemyśle chemicznym funkcjonowały 1 793 podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 9 osób. Zapewniły one łącznie miejsca pracy dla ponad 234 tys. osób – podał GUS. Rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z pozostałymi dziedzinami gospodarki.   Rys. 1 Struktura zatrudnienia w poszczególnych branżach przemysłu chemicznego w […]

standard Szacunki GUS – rośnie produkcja

Produkcja sprzedana przemysłu w I 2015 r. była o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wzrost objął 22 spośród 34 działów przemysłu – wynika z wstępnych danych GUS. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe, niż przed rokiem, o 2,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o […]

standard Warszawa ma największy potencjał dla inwestorów

Warszawa wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: (1) potencjału ekonomicznego, (2) kapitału ludzkiego i stylu życia, (3) przyjazności dla biznesu oraz (4) dostępności, w rankingu fDi – spółki z grupy Financial Times specjalizującej się w raportach pokazujących atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, na trzecim […]

standard Indonezja – partner trudny, ale perspektywiczny

Obroty handlowe między Polską a Indonezją systematycznie rosną. Wielkość terytorium, liczba ludności, potencjał ekonomiczny, olbrzymie zasoby surowców naturalnych oraz strategiczne położenie Indonezji, stanowią perspektywiczny i ważny obszar dla naszych kontaktów gospodarczych. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. wartość polskiej wymiany handlowej wyniosła prawie 876 mln dolarów. Według wstępnych danych GUS, […]

standard Bankructwa w ubiegłym roku

W 2014 roku zbankrutowało 822 firm – wynika z analizy danych Monitora Sądowego i Gospodarczego, którą przeprowadziło Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes (dla porównania – w 2013 roku upadło aż 926 firm). We wcześniejszych latach upadały duże spółki budowlane i produkcyjne, natomiast w 2014 roku ciężar problemów finansowych i upadłości wyraźniej […]

standard Inwestycje zagraniczne PAIiIZ za prawie 2 mln złotych

Ponad 1 mld 816 mln euro – taką wartość w 2014 r. osiągnęły inwestycje zagraniczne w Polsce prowadzone przy współpracy z PAIiIZ. To dwa razy więcej, niż w ubiegłym roku, dzięki inwestycji Volkswagena – informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tym roku Agencja zamknęła 52 projekty inwestycyjne. Mają […]