IT

standard Data analytics ważne dla biznesu

Z raportu KPMG „Driving performance while managing risk. Embedding data and analytics in the business model” wynika, że 95% firm dostrzega szerokie spektrum korzyści, jakich dostarcza im data analytics (analiza danych). Jej potencjał chcą wykorzystywać do jeszcze lepszego zarządzania ryzykiem i wydajnością. Jednocześnie przedsiębiorcy mają świadomość zagrożeń i wyzwań, jakie […]

standard 3 x wzrost ruchu w centrach danych do 2018 roku

Według najnowszego badania Cisco, do 2018 roku ruch danych związany z chmurą obliczeniową będzie stanowił 76% globalnego ruchu w centrach danych, połowa populacji świata będzie miała Internet w domu a ponad 25% korzystać będzie z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.  W najnowszej, czwartej edycji corocznego badania Cisco® Global […]

standard Nowe obowiązki dla administratorów danych

Od stycznia firmy, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, będą musiały uregulować status administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). ABI mają być wewnętrznymi inspektorami ochrony danych, którzy będą nadzorować proces przetwarzania danych w firmie i doradzać innym pracownikom w tym zakresie. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wchodzi w życie z […]

standard POTENCJAŁ WZROSTU SEKTORA ICT W POLSCE W PERSPEKTYWIE DO 10 LAT

Dziś udział ICT w tworzeniu polskiego Produktu Krajowego Brutto to ok. 5%, w 2020 roku ma to być między 9% a 13% PKB, natomiast resort gospodarki mówi nawet o 15%. W przyszłej perspektywie finansowej ze środków unijnych przeznaczonych zostanie na Program Operacyjny Polska Cyfrowa 8 mld zł, a razem z […]

standard Beztroska pracowników zagraża firmom

Ryzyko utraty danych o krytycznym znaczeniu dla działania firm jest w Polsce coraz wyższe. Przedsiębiorstwa potrzebują nowych strategii i polityki bezpieczeństwa, które skoncentrują się na wszystkich źródłach zagrożeń, a jednocześnie zapewnią możliwość efektywnego i elastycznego działania biznesu. Z doniesień Cisco wynika, że aż 55% przedsiębiorców za kluczowe zagrożenie dla bezpieczeństwa […]