Prawo

standard Umowy zawierane przez spółkę a odpowiedzialność menadżerów

Choć zasadą jest, że to strona umowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających, istnieją sytuacje, w których osobiście, w określonym zakresie, odpowiedzialność ponosić mogą również osoby działające w ramach przedsiębiorcy będącego stroną umowy, w szczególności menadżerowie tj. (ogólnie rzecz ujmując) osoby pełniące funkcje kierownicze. W zależności […]

standard Komisja Europejska bada sektor e-commerce

W 2015 roku Komisja Europejska (KE) rozpoczęła dochodzenie (ang. sector inquiry) w sektorze e-commerce, którego celem jest lepsze poznanie charakterystyki tej branży, co ma przełożyć się na umożliwienie bardziej efektywnego stosowania prawa konkurencji. Opublikowano wstępny raport zawierający kluczowe wnioski wynikające z przeprowadzonego dochodzenia, a także wskazanie szeregu praktyk biznesowych, które […]

standard Komisja Europejska bada sektor e-commerce

W 2015 roku Komisja Europejska (KE) rozpoczęła dochodzenie (ang. sector inquiry) w sektorze e-commerce, którego celem jest lepsze poznanie charakterystyki tej branży, co ma przełożyć się na umożliwienie bardziej efektywnego stosowania prawa konkurencji. Opublikowano wstępny raport zawierający kluczowe wnioski wynikające z przeprowadzonego dochodzenia, a także wskazanie szeregu praktyk biznesowych, które […]

standard Zmiany w Kodeksie pracy

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy W związku ze zmianami Kodeksu pracy od 1 września 2016 r. pracownik może zostać dopuszczony do pracy (może faktycznie rozpocząć jej świadczenie) jedynie, jeśli uprzednio: zawarł z pracodawcą umowę o pracę na piśmie; albo pracodawca potwierdził pracownikowi na piśmie ustalenia co do […]

standard Prawo pracy w dobie globalizacji

Zmiana modelu funkcjonowania firm, ich ekspansja międzynarodowa, budowanie sieci na całym świecie, globalizacja zmienia sposób pracy doradców zajmujących się prawem pracy. Ich usługi coraz częściej polegają na przygotowaniu rozwiązań dla różnych krajów, które są potrzebne służbom HR międzynarodowych i globalnych korporacji do sprawnego zarządzania kadrami. Dyrektorzy HR przyznają, że zarządzanie […]

standard Zawieranie nowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Podpisanie nowej umowy nie musi wiązać się z uciążliwymi formalnościami, stratą czasu, czy koniecznością odwiedzenia stacjonarnego Biura Obsługi Klienta. Warto jednak, szczególnie przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą, znać swoje prawa i dokładnie przeanalizować przedstawioną ofertę, by nieświadomie nie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczasowe. Dostarczanie […]

standard Nielojalni pracownicy

Czy istnieją instrumenty prawne, z których pracodawcy mogą korzystać, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom? JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED NIELOJALNYMI PRACOWNIKAMI? Pracodawcy, dążąc do rozwoju swojego biznesu, inwestują niemałe pieniądze i czas w rozwój swoich pracowników. Pracownicy pod okiem przełożonych zdobywają nie tylko niezbędne doświadczenie w biznesie i specjalistyczny know-how, ale także dostęp […]

standard UOKiK zgadza się na kolejne przejęcia

Kontrolę nad spółką GSG Towers przejmą dwa podmioty – Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Gdańsk Shipyard Group. Spółka Restrukturyzacji Kopalń z kolei ma przejąć następujące podmioty: KWK Piekary, KWK Brzeszcze, część KWK Sośnica Makoszowy oraz część KWK Bobrek-Centrum. Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, w której gestii leży m.in. udzielanie […]