Prognozy

standard Głos z branży – sytuacja na rynku logistycznym

Branża logistyczna jest barometrem dla całej gospodarki. Sektor ten bardzo szybko odczuwa tendencje panujące na rynku, ponieważ każdy operator logistyczny tak naprawdę łączy interesy producentów i konsumentów. Dlatego też mając szerokie spektrum poglądowe zauważamy, a co więcej jesteśmy w stanie prognozować sytuację gospodarczą na rynku. Wysokie oczekiwania konsumentów wobec cen […]

standard Prognozy dyrektorów finansowych na 2015 rok

Większość dyrektorów finansowych oczekuje w najbliższych miesiącach niskiej inflacji (poniżej 1,9 proc.) i nieznacznego spadku bezrobocia. Blisko rok od rozpoczęcia walki na Ukrainie, 75 proc. badanych CFO jest przekonanych, że konflikt będzie miał negatywny wpływ na wysokość polskiego PKB w krótkim terminie i w perspektywie 3-5 lat. To główne wnioski […]

standard 6 prognoz IT na rok 2015 i kolejne lata

Co na radarze IT? Autorzy badania Cisco Tech Radar wśród najważniejszych wyzwań technologicznych w 2015 roku wymieniają: standard WebRTC, który zdefiniuje przyszłe sposoby pracy; Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT; Fog computing i analitykę w czasie rzeczywistym; kontekstową analizę predykcyjną; uproszczenie sieci; zmianę, która jest jedyną stałą w świecie IT, a […]

standard Wolno poprawia się sytuacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w grudniu ubiegłego roku obniżył się, co zapowiada stopniową poprawę na rynku pracy i spadek bezrobocia – wynika z danych BIEC. „Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadła do poziomu 11,7 proc. wobec ponad 13 proc. […]