Zarządzanie

standard Umowy zawierane przez spółkę a odpowiedzialność menadżerów

Choć zasadą jest, że to strona umowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających, istnieją sytuacje, w których osobiście, w określonym zakresie, odpowiedzialność ponosić mogą również osoby działające w ramach przedsiębiorcy będącego stroną umowy, w szczególności menadżerowie tj. (ogólnie rzecz ujmując) osoby pełniące funkcje kierownicze. W zależności […]

standard 4 zalety outsourcingu obsługi kard i płac, które zwiększą potencjał Twojej firmy.

Gdyby przeprowadzić ankietę z pytaniem „jaka powinna być idealna praca?”, to poza rutynowi stwierdzeniami „dająca satysfakcjonujące wynagrodzenie”, „bezstresowa”, „oferująca możliwości rozwoju”, zapewne większość odpowiadających chciałaby w pracy zajmować się tym co lubi, na czym się zna i co sprawia im przyjemność. Paradoksalnie powyższa obserwacja może mieć też swoje odzwierciedlenie w świecie […]

standard Nadawanie sensu zmianom w otoczeniu – zasada zawiasa

Prawdopodobnie ciągle jeszcze istnieją branże i firmy, które działają we względnie ustabilizowanym otoczeniu, tylko coraz trudniej jest podać ich przykłady. Deregulacja, globalizacja, zacieranie się granic branż, postęp technologii powodują, że otoczenie większości firm stało się tak złożone, dynamiczne lub wręcz chaotyczne, że trudno zrozumieć logikę zachodzących w nim zmian. Ratunkiem […]

standard Planowanie strategiczne w dobie przywództwa i innowacji.

Jak skutecznie odpowiedzieć na zmienność otoczenia? Pierwsze naukowe koncepcje zarządzania z XIX w.  zakładały, że rola menedżera w prowadzeniu firmy jest pasywna. Sukces był definiowany poprzez zdolność do szybkiego i inteligentnego dostosowania się do otoczenia, na które menedżer nie był w stanie w żaden sposób wpływać. Potem Peter Drucker nałożył […]

standard OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ PRACOWNIKÓW? STRATEGIE MENEDŻERSKIE

Jednym z głównych zadań szefów działów personalnych każdej organizacji jest stworzenie ujednoliconego mechanizmu, który umożliwiałby uczciwe ocenianie, jak również docenianie indywidualnych sukcesów każdego pracownika. Problematyczną kwestią w budowie odpowiedniego systemu ewaluacji oraz motywowania personelu jest zachowanie równowagi pomiędzy realizacją celów firmy oraz zachowaniem satysfakcji zatrudnionych. Budując system ewaluacji, warto pamiętać, […]

standard Ocena efektywności pracy, jako narzędzie optymalizacji zatrudnienia w sektorze publicznym

Artykuł został przygotowany w oparciu o liczne projekty doradcze, przeprowadzone przez firmę W&BS dla instytucji publicznych i komercyjnych. Do niedawna usługi audytu organizacyjnego i personalnego uważane były za narzędzia poprawy efektywności zarządzania jedynie w sferze biznesu. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania usługami audytowymi wśród urzędów […]

standard Jak bezpiecznie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Każdy konsument ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie przeanalizować przedstawiane nam oferty, by nieświadomie nie zgodzić się na warunki gorsze niż dotychczasowe. Miejmy świadomość, że nie zawsze zmiana odbywa się  na uczciwych zasadach, szczególnie kiedy w domu odwiedzi nas handlowiec oferujący niższą cenę […]