Certified HR Business Partner (HRBP)

Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje przede wszystkim w nowoczesnym strategicznym partnerstwie na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

Grupa docelowa

HR Business Partnerzy potrzebujący kompetencji we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji i umiejętności wspierania kadry kierowniczej i pracowników

Osoby rozpoczynające pracę w roli HRBP, a także zainteresowane jej podjęciem w przyszłości

Menedżerowie działów HR, osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji

baner-HRBP-740x494